Edsbrogatan 1A, 752 28 Uppsala
Tel: 018 24 47 27

Solceller

LEDIA GRÖN EL AB levererar belysningsprojekt med LED-teknik till bland annat fastigheter, kontor, anläggningar, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Vi har minskat flera led i energieffektiviseringsprocessen såsom konsulter, återförsäljare, och installatörer.

Hur vi kan hjälpa

Gör rätt från början! Satsa på solpaneler i första hand, sikta därefter på att byta ut stora energiförbrukare, som 3-fas motorer!

Vi erbjuder ett stort urval av solpaneler som täcker alla krav i olika projekt.

Låt LEDIA GRÖN EL AB specialister titta på förutsättningarna för fastigheten och omgivningen. Vi lämnar förslag på en optimal solpanelsanläggning med rätt komponenter från början.

 

LEDIA GRÖN EL AB teknikavdelning följer noga branschutvecklingen från världens största tillverkare av solpaneler, strömväxlare och monteringstillbehör. Det innebär att vi följer utvecklingen av verkningsgrad, funktion, pris och garantivillkor på solpaneler för att erbjuda kortast möjliga återbetalningstid på investeringen (ROI).

Solpaneler

Solpaneler är egentligen en form av energiomvandlare som omvandlar ljusets energi till elektricitet. Det är en gammal japansk teknik från 50 talet. Den började användas i större skala för elproduktion i början av 80-talet. Det är en miljövänlig teknik, så kallad Cleantech.

 

Solpaneler är tillverkade av kisel- eller germaniumceller, så kallade solceller. De är oftast blåfärgade och reagerar med fotoner som finns i solljuset. 

 

Genom att serie-och parallellkoppla solceller uppnår man en hög likspänning, ca 300-600 V, så att man kan driva en växelströmsomvandlare som omvandlar likspänningen till växelspänning. Växelspänningen kopplas till elnätet och avlastar anläggningens elförbrukning med den energi som solljuset ger. 

"Självklart är det geografiska läget och ytans storlek på solpaneler avgörande faktorer för anläggningens produktion av effekt (kW)."

Sveriges geografiska läge från Gävleborg till Skåne ger ca 1 kWh per år/kvadratmeter.

Fördelar med solpaneler

En uppenbar fördel med solpaneler är att du värnar om miljön. Dessutom sänker du dina energikostnader rejält.

Gör en insats för dina barn – Med solpaneler producerar du förnybar energi lokalt och globalt.

Sänk elkostnaden – De flesta av våra kunder har halverat sin elräkning. Du får lägre energikostnader från dag ett och efter cirka tio år är dina solpaneler avbetalade och du gör en ren vinst i ytterligare 20 år.

Höj värdet på fastigheten – Solpaneler höjer värdet på fastigheten tack vare sänkta driftskostnader.

Stabilisera dina elpriser – Med egen solel minskar du ditt behov av köpt el, du blir därmed mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar.