Edsbrogatan 1A, 752 28 Uppsala
Tel: 018 24 47 27

Laddstationer

Att ladda sin bil via en laddstation innebär en trygg, säker och kostnadseffektiv laddning med ett miljövänligt bränsle.

Vi levererar laddstationer och betallösningar

LEDIA GRÖN EL AB erbjuder ett stort urval av laddstationer för bilar, med välkända tillverkare som håller god kvalité, som ABB, Garo, Defa med flera.

​​

LEDIA GRÖN EL AB har samarbetsavtal med flera aktörer på marknaden som kan koppla laddstationer till olika betallösningar för debitering av förbrukad el, som:

via fastighetsförvaltaren

via kortbetalning

via fritt debiteringssystem till BRF:n

via fristående debiteringssystem direkt till slutkund

eller genom en kombination av alla alternativ.

Valet av laddstation och betallösning beror på ert behov.

Allt börjar hemifrån

Om alla fastigheter nyttjar sina ytor effektivt och producera sin egen EL som "micro El producenter" och minska sin egen El förbrukning optimalt. Då har vi avlastat befintliga El nätet avsevärt och nya El nät infrastrukturen får en tydlig och bättre dimension för utbyggnaden.

 

Samtidigt, har man påskyndat energieffektiviserings processen på riktigt och kommer överens med LEDiAs vision att ha en fossilfri och ett grönare Sverige.

Kläm ur El kraften från din uppgraderade El anläggning med So El energi "eller utan", LED belysning och alla andra snåla och smarta El förbrukningslösningar i fastigheten, så kan du åka längre med din El bil.

Fördelar med egen laddning

Ladda billigare – En av de största förtjänsterna med att gå över till elbil är att driftskostnaderna sjunker kraftigt, särskilt med en egen laddstation - dessutom är en elbil ett mycket bättre miljöalternativ!

Ladda snabbare – Med en laddbox kan du ladda din bil med högre effekt, alltså snabbare. Därmed blir det möjligt att utnyttja fordonets hela laddkapacitet. Dessutom blir det betydligt billigare jämfört med att ladda på offentliga laddstationer.

 

Ladda säkrare – En laddbox är säkrare att ladda ifrån eftersom den kommunicerar eventuella fel och stoppar laddningen när batteriet är fullt. Dessutom kan du vara säker på att alltid ha en laddad bil.

Med stordrift, dvs. ett system som kan användas av många, undviks även risken för att elbilsägare väljer att ladda direkt via uttaget för motorvärmaren, förrådet eller via en sladd från hemmet.