Vi säljer inte bara belysning - vi sänker även kostnader och förbättrar miljön!

LED projekt
 

Byt inte armaturer i onödan!

 

Vi Byggerom armaturer tll LED i första hand!
"LED platta", Vår egendesignade LED modul med alla funktionaliteten för ombyggnationer/ konverteringar till LED teknik !

Kontakta oss för mer information: info@ledia.se